Osuuskuntalaisuuden etuja

Osuuskuntalaisuus vs. kevytyrittäjyys

Tällä sivulla on esitetty joitakin osuuskuntalaisuuden eroja (kevyt)yrittäjyyteen.

Lue täältä Ylen 1.9.2021 julkaisema artikkeli kevytyrittäjyydestä. 
Osuuskunta
huolehtii puolestasi kaikki työnantajavelvoitteet (myös vakuutukset ja verolimoituksen jättämisen), joten yhteistyö osuuskuntalaistemme kanssa on sinulle helppoa. Käyttämistäsi palveluista seuraa aina selkeä, etukäteen sovittu lasku, kun taas me osuuskunnassa hoidamme kaikki lakisääteiset velvoitteet sopimuksen mukaisesti. 

Kun osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, olet aina työntekijäasemassa suhteessa osuuskuntaan. Palkastasi kertyy silloin myös eläkettä ja olet oikeutettu yhteiskunnan työntekijälle tarjoamiin työttömyysturva- ja  sosiaalietuisuuksiin. Päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et lähtökohtaisesti ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.


Osuuskunnan jäsenenä saat myös käyttöösi Y-tunnuksen, jota edellyttävät lähes kaikki Suomessa toimivat yritykset toimiessasi heidän kanssaan yhteistyössä. Halutessasi voit hankkia myös aputoiminimen oman osaamisesi markkinointia varten.

Työttömyysturva

Osuuskunnassamme sinä olet aina palkansaaja. Yrittäjällä on enemmän kuluja kuin palkansaajalla, joista tärkein on YEL eli yrittäjän eläkevakuutusmaksu. Kevytyrittäjä luetaan Suomen lainsäädännössä yrittäjäksi, joten kerryttääkseen eläkettä hänen tulee maksaa YEL-maksua. YEL-vakuutus on pakollinen myös kevytyrittäjille, mikäli kriteerit täyttyvät.

Kevytyrittäjänä sinun on hankittava YEL-vakuutus, mikäli:
- työtulosi arvo on yli 8063,57 euroa vuodessa (2021) ja
- toiminta kestää minimissään 4 kuukautta.

YEL-vakuutusmaksu määräytyy yritystulojen mukaan. Päätoimisille yrittäjälle suositellaan, että hän maksaisi YEL-maksua vähintään 20 000 - 30 000 euron työtulon mukaan. Se tarkoittaa lähes 5.000 eur/v. eli noin 400 eur/kk YEL-vakuutusmaksuja. 

Kevytyrittäjyyden ja työttömyysturvan yhteensovittamisen osalta tärkeintä on ymmärtää, että kevytyrittäjyys tekee sinusta yrittäjän myös työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kannalta. 

Päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et lähtökohtaisesti ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Tällä asialla on merkitystä siinä vaiheessa, jos esimerkiksi olet sivutoiminen kevytyrittäjä ja jäät työttömäksi varsinaisesta palkkatyöstäsi. Kun näin käy, TE-toimisto tekee arvion siitä, oletko pää- vai sivutoiminen yrittäjä.

Kevytyrittäjyytesi lasketaan päätoimiseksi, jos vaadittu työmäärä on TE-toimiston mielestä niin suuri, ettet pystyisi ottamaan sen rinnalla vastaan kokoaikatyötä muualta. Tienesteillä ei siis ole väliä, vaan pelkästään työn vaatimalla ajalla. 

Kuten jo edellä todettiin, päätoimisena työskentelevä yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyyskorvauksiin. Jos päätoiminen yrittäminen on kuitenkin lyhytkestoista eli toimeksianto on pituudeltaan enintään kaksi viikkoa, säilytät mahdollisuutesi työttömyysetuuksiin (Lähde: yrityksen-perustaminen.net).


Riskienhallintaa

Vertailtaessa eri yritysmuotoja keskenään kannattaa muistaa, että ainoastaan osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa yrityksen lainat kirjataan yhtiön nimiin, eikä yrittäjä muissa yhtiömuodoissa useinkaan saa lainaa takaamatta omaisuuttaan. 

Toiminimiyrittäjät (siis myös toiminimistatuksella työskentelevät kevytyrittäjät) vastaavat toiminnastaan omalla omaisuudellaan. Riskinottoa on siten harkittava huolellisesti aina, kun tekee investointeja jne. Siinä valossa toiminimi (Tmi) on erittäin vaativa yritysmuoto, sillä verovelkaa voi alkaa muodostua maksamattomista veroista ja lakisääteisistä vakuutuksista (kuten YEL-maksut), jotka tulevat maksettavaksi minimimäärällä, vaikka tuloja yritystoiminnasta ei olisi yhtään. Moni toiminimiyrittäjä on joutunut konkurssiin em. seikkojen vuoksi, ja velkavankeus on tunnetusti pitkä.  

Liity osuuskuntaan täältä